Leczenie przerywane

Lefery krem cena Możliwość komentowania Leczenie przerywane została wyłączona 39
Leczenie przerywane
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_meydycna28.jpgOceniano szereg schematów leczenia przerywanego i potwierdzono jego skuteczność, co najmniej taką samą, a niekiedy większą w porównaniu z leczeniem standardowym. Interesujące z teoretycznego punktu widzenia, leczenie przerywane ma dwie zalety praktyczne: łatwiej jest kontrolować przebieg leczenia, a w wielu przypadkach działania toksyczne są mniej nasilone niż w chemioterapii klasycznej. Badania w Madras  stanowiły pierwszy krok w kierunku zmiany dotychczas przyjętych zasad leczenia gruźlicy;  jedna dawka dobowa  400  mg  izoniazydu (stosowanego w  leczeniu skojarzonym) była skuteczniejsza niż dawka 200 mg stosowana 2 razy na dobę, mimo że ten ostatni schemat stosowania zapewniał stałe stężenie leku w osoczu. Od tego czasu przeprowadzono wiele badań klinicznych, w których oceniano przydatność różnych sposobów dawkowania w porównaniu ze standardową metodą leczenia. Na przykład, w jednym z badań kontrolowanych właściwe leczenie w obu grupach było poprzedzone intensywnym leczeniem streptomycyną z PAS-em i izoniazydem stosowanym przez  3 miesiące.  Leczenie  było skuteczne u wszystkich 233 chorych otrzymujących streptomycynę 2 razy w tygodniu z dużymi dawkami izoniazydu i podobnie u 163 spośród 165 chorych, którym podawano  codziennie  PAS  z małymi  dawkami  izoniazydu . Byłoby nawet dogodniej stosować leki w większych odstępach czasu niż 2 razy w tygodniu, jednak nie można zwiększać dawki izoniazydu powyżej   15 mg/kg masy  ciała  ze względu na ryzyko  ostrych działań toksycznych.

Inne wpisy o zdrowiu oraz medycynie:

Author

Related Articles

http://bachatalibre.pl/ - lefery acr, lefery active cell regeneration, krem lefery, lefery cosmetics, krem acr, krem lefery acr, active cell regeneration, krem lefery opinie, krem lefery active cell regeneration for night, lefery acr ceneo

Search

Back to Top