Model Watsona i Cricka

Krem acr Możliwość komentowania Model Watsona i Cricka została wyłączona 17
Model Watsona i Cricka
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Cząsteczka DNA jest dostatecznie złożona, aby przenosić informację genetyczną pod postacią sekwencji nukleotydów, ponieważ możliwa jest każda sekwencja czterech par zasad AT, TA CG i GC. Nawet najmniejsze cząsteczki DNA pochodzące z prostych wirusów mają masę wynoszącą milion dal tonów, hp. chromosom bakteriofaga T2 o masie cząsteczkowej 130 milionów. Ponieważ średnia masa czterech nukleotydów wynosi 660, to nawet w najmniejszym chromosomie będzie się znajdowało wiele tysięcy par zasad. Gdy pojedyncza splątana nić DNA któregokolwiek z 46 chromosomów człowieka zostanie rozciągnięta od końca do końca w linię prostą, to będzie ona miała około 1,5 m długości. Na odcinku tej długości mieści się około 5 miliardów par zasad, co jest wystarczające do zakodowania informacji równej wiadomościom zebranym w bibliotece złożonej z tysiąca książek o przeciętnych wymiarach. W modelu tym zawarty jest również mechanizm replikacji. Wiązania wodorowe między parami zasad pękają i dwa komplementarne łańcuchy oddzielają się od siebie. Każdy z nich służy następnie jako matryca do syntezy nowego komplementarnego łańcucha. Nukleotydy, z których łańcuch ten powstaje, zostają powiązane razem za pomocą enzymu polimerazy DNA. Jeśli w oryginalnym łańcuchu występuje adenina (A), to w nowej helisie połączona z nią może być tylko tymina (T). Guanina (G) będzie tworzyć parę tylko z cytozyną (C) itd., aż w rezultacie każdy z oryginalnych łańcuchów utworzy łańcuch komplementarny, co łącznie stanowić będzie kopię pierwotnej helisy. Łączenie się zasad parami umożliwia bardzo dokładną replikację. Ze względu na strukturę cząsteczki i rozmieszczenie wiązań wodorowych prawdopodobieństwo połączenia się adeniny z tyminą jest 100 000 razy większe niż z cytozyną. W wyniku tego procesu powstają dwie dokładne kopie oryginalnej helisy.

Inne wpisy o zdrowiu oraz medycynie:

Author

Related Articles

http://bachatalibre.pl/ - lefery acr, lefery active cell regeneration, krem lefery, lefery cosmetics, krem acr, krem lefery acr, active cell regeneration, krem lefery opinie, krem lefery active cell regeneration for night, lefery acr ceneo

Search

Back to Top