Synteza i metabolizm

Krem lefery Możliwość komentowania Synteza i metabolizm została wyłączona 132
Synteza i metabolizm
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

zdrowie (14)Pomimo że w wielu przypadkach stwierdzono wyraźne zmiany w syntezie i metabolizmie monoamin mózgu, ich rola w patogenezie zaburzeń afektywnych nie została ostatecznie wyjaśniona. Badacze rozważają kilka hipotez, np. hipotezę Schildkrauta zakładająca, że depresje zależą od uszkodzenia mechanizmów syntezy i magazynowania amin katecholowych, a stany maniakalne od nasilenia aktywności neuronów syntetyzujących te aminy, hipotezę Dewhrusta uzależniającą powstawanie depresji i manii także od zaburzeń w syntezie przekaźników tryptaminowych oraz ostatnio hipotezy wiążące patogenezę depresji ze zmianami wrażliwości (i liczby) receptorów a- i (3-adrenergicznych. Należy podkreślić ponadto rolę acetylocholiny w patogenezie schorzeń afektywnych. Podkreślane są także zaburzenia w rozmieszczeniu i stężeniu jonów w neuronach ośrodkowego układu nerwowego w stanach depresyjnych i maniakalnych. Zaburzenia te polegają na zwiększeniu wewnątrzkomórkowego stężenia jonów sodowych, co może prowadzić do zwiększenia pobudliwości neuronów.

Inne wpisy o zdrowiu oraz medycynie:

Author

Related Articles

http://bachatalibre.pl/ - lefery acr, lefery active cell regeneration, krem lefery, lefery cosmetics, krem acr, krem lefery acr, active cell regeneration, krem lefery opinie, krem lefery active cell regeneration for night, lefery acr ceneo

Search

Back to Top